Ексклузивна цена! Плащате 3 нощувки, а получавате 4 в центъра на гр. Несебър!

Несебър - малък къс земя обгърнат от морето, вързан с тесния провлак - въже за кея, на континента.

Времето и вълните са пощадили и оставили за нас потомците, това чудно творение на природата заедно с руините от съграденото от нашите предци архитектурно наследство. Градът лежи на юг от последните разклонения на древния Хемус (Стара планина), който се спуска към Черно море с последните свои скали при нос Емине.